مشاوره اقتصادی

ابوالفضل خوبان شرق
دی ۵, ۱۳۹۶
مشاوره سرمایه گذاری و تامین مالی
دی ۶, ۱۳۹۶

مشاوره اقتصادی
راه‌اندازی یک کسب و کار، بدون مطالعه و برنامه‌ریزی نه تنها غالباً سبب شکست آن کسب و کار می‌شود؛ بلکه منابع، انرژی، انگیزه و عمر انسان‌های درگیر آن پروژه یا کسب و کار را از بین می‌برد. (اگرچه ممکن است تجاربی را نیز به ارمغان بیاورد؛ که سبب موفقیت‌های آتی شود. ولی هزینه این قبیل تجربه‌ها معمولاً بسیار بیش از حد نیاز است.)
انواع این مطالعات را در لیست ذیل مشاهده می‌فرمایید؛ که حداقل طرح کسب و کار پیش از راه‌اندازی کسب و کار توصیه می‌شود.
مطالعات فرصت (OS)
مطالعات امکان‌سنجی (FS)
طرح کسب و کار (BP)
طرح بازاریابی (MP)
• طرح راهبردی (SP)
• طرح عملیاتی (AP)

This post is also available in: enEnglish