فراخوان دعوت از استارتاپ‌ها و ایده‌پردازان

Effortless Systems Of CPA Matica For 2019
۹ آذر, ۱۳۹۷
سخنرانی مدیرعامل شرکت بین المللی آران
۲۵ آذر, ۱۳۹۷

 

 

فرصت استقرار در شتاب دهنده آران

  • اگر به دنبال فضای کاری مشترک برای استارتاپ خود هستید؛
  • اگر به دنبال سرمایه‌گذار هستید؛
  • اگر به دنبال دریافت مشاوره (Mentorship) هستید؛
  • اگر به دنبال ایده‌ای مناسب برای راه‌اندازی یک کسب و کار هستید؛

در این جا ایده را به ثروت تبدیل خواهید کرد؛ ان‌شاءالله.

مخاطبان این فراخوان چه کسانی هستند؟
۱. صاحبان ایده و راهکار
۲. صاحبان کسب و کار و استارتاپ
۳. افرادی که تمایل به #کارآفرینی دارند
۴. سرمایه‌گذاران و صاحبان سرمایه خرد و کلان (از ۱۰ میلیون تومان تا بیش از هزار میلیارد تومان)

مأموریت یک شتاب‌دهنده[۱] حمایت از ایجاد یک کسب و کار نوپا (استارت‌آپ[۲])، به عبارت دیگر تجاری‌سازی یک ایده خلاقانه و به عبارت ساده‌تر تبدیل ایده به عمل است.

در مدل کسب و کار این شتاب‌دهنده تلاش شده است، مفهوم شتاب‌دهنده بومی‌سازی شده و نقاط ضعف شتاب‌دهنده‌های قبلی تا حد امکان مرتفع گردد.

تعاریف

کسب و کار نوپا یا استارت‌آپ: تیم یا شرکت نوپای دارای ایده خلاقانه در کسب و کار

بذر[۱] یا مرحله نوزادی: بذر یا سید (Seed) که وجه تسمیه نام‌گذاری سیدلی نیز می‌باشد، به مرحله آغازین و قبل از راه‌اندازی کسب و کار گفته می‌شود. در این مرحله مأموریت و حوزه کسب و کار از طریق شناخت نیازمندی‌ها و توانایی‌ها اعم از منابع و فرصت‌های بازار، تعیین می‌گردد.

فضای کاری مشترک: یکی از انواع خدمات کارآفرینی است؛ که در آن فضای فیزیکی شامل تجهیزات و ملزومات کاری و اداری نظیر دسترسی به اینترنت پرسرعت، که با هزینه اندک و به صورت مشترک در اختیار کسب و کارهای نوپا قرار داده می‌شود. (دستورالعمل صدور مجوز و ساماندهی مراکز مشاوره، اطلاع‌رسانی و خدمات کارآفرینی (ویرایش سوم), ۱۳۹۵)

مرکز رشد[۲]: تسهیلات ایجاد شده برای پرورش کسب و کارهای نوپا در طول ماه ها یا سال های اولیه راه‌اندازی. این مراکز معمولا فضای ارزان قیمت، دفاتر و خدمات مشترک، آموزش مدیریت، پشتیبانی بازاریابی و اغلب دسترسی به نوعی از تأمین مالی را فراهم می کنند. (business incubator, n.d.)

شتاب‌دهنده: گونه‌ای از مراکز ﻣﺸﺎوره، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از کسب و کارهای نوپا را از زﻣـﺎن ﺷﮑﻞ‌ﮔﯿﺮی اﯾﺪه ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﯿﺶ از آﻏـﺎز[۳] در ازای درﺻـﺪی از سهام ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﻤﺘﺮ از ۱۰ درصد ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺿـﺮﯾﺐ  ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ کسب و کارهای نوپا میﭘﺮدازد.

شتاب‌دهنده‌ها از طریق آموزش، مشاوره، مربی‌گری، تأمین فضای کاری مشترک، شبکه‌سازی، معرفی به سرمایه‌گذاران و هم‌چنین تأمین بخشی از نیازهای اولیه کسب و کارهای نوپا طی دوره شتاب‌دهی است؛ که موجب تسریع در تولید محصول، ورود به بازار و رشد کسب و کار شده و در ازای آن، بخش کوچکی از کسب و کار را به تملک خود در می‌آورند.  طول دوره پیش‌شتاب‌دهی معمولاً کمتر از دو ماه و طول دوره شتاب‌دهی معمولاً کمتر از شش ماه است. (دستورالعمل صدور مجوز و ساماندهی مراکز مشاوره، اطلاع‌رسانی و خدمات کارآفرینی (ویرایش سوم), ۱۳۹۵)

[۱] Seed

[۲] Incubator

[۳] Pre-seed

[۱] Accelerator

[۲] Startup