امضاء قرارداد مطالعات امکان‌سنجی مجموعه تفریحی، گردشگری ابتدای جاده شاندیز

Unanswered Problems With Custom Paper Writing Service Revealed
۶ شهریور, ۱۳۹۸
۷ alliance bargain breakers that mainly be the right thing to millennials
۸ شهریور, ۱۳۹۸
امضاء قرارداد مطالعات امکان‌سنجی مجموعه تفریحی، گردشگری ابتدای جاده شاندیز

قرارداد مطالعات امکان‌سنجی مجموعه تفریحی، گردشگری ابتدای جاده شاندیز به مساحت ۱۰ هکتار در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ امضاء شد.
قراردادی با موضوع مطالعات امکان‌سنجی مجموعه تفریحی، گردشگری به منظور احداث در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار، در حاشیه و ابتدای جاده مشهد- شاندیز، توسط شرکت بین‌المللی آران به عنوان مشاور طرح امضاء شد. در گام اول مطالعات فرصت (OS) انجام و چهار تِم اصلی تعیین و در گام دوم مطالعات امکان‌سنجی بازار، فنی و مالی به کارفرما تحویل گردید.