امضاء قرارداد مطالعات امکان‌سنجی واحد تولید بتن آماده در کشور افغانستان

Pragmatic Carry out Debuts Enrich Marketing Tool Sooner than iGB Live! Show
۱۴ شهریور, ۱۳۹۸
Mahdi Karimi
سید مهدی کریمی
۳۱ شهریور, ۱۳۹۸
امضاء قرارداد مطالعات امکان‌سنجی واحد تولید بتن آماده در کشور افغانستان

قرارداد مطالعات امکان‌سنجی واحد تولید بتن آماده در کشور افغانستان امضاء شد.
تاریخ: ۱۳۹۸/۶/۲۵

در فاز نخست راه‌اندازی کارخانه تولید بتن آماده در هرات افغانستان با سرمایه گذاری بخش خصوصی ، پروژه انجام مطالعات امکان سنجی بازار فنی و مالی توسط شرکت بین المللی آران آغاز شد.