آموزش

۱۵ مهر, ۱۳۹۸
اصول مطالعه امکان سنجی موفق

اصول مطالعه امکان سنجی موفق (۶ اصل مهم و کاربردی)

اصول مطالعه امکان سنجی چیست؟ به زبان ساده، مطالعه امکان­ سنجی بیانگر تعریفی از مشکل یا فرصت مورد مطالعه، تحلیل از وضعیت فعلی عملیات، تعریف از […]
۲۰ مرداد, ۱۳۹۸

معایب و مزایای برون سپاری در کسب و کار

رشد و توسعه بازارها و رقابت جهانی از یک سو و لزوم به کارگیری روش‌های نوین جهت بقا و توسعه سهم بازار امری انکارناپذیر است. در […]
۲۰ مرداد, ۱۳۹۸
تست مامان

تست مامان

در جلسه رسمی که برای ارائه محصول و فروش ترتیب دادید، توصیه می‌شود که جلسه را به ۳۰ دقیقه محدود کنید: ۵ دقیقه به تأخیرهای احتمالی، […]
۱۷ مرداد, ۱۳۹۸
کتاب اصول مطالعه امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری (معرفی و خلاصه )

اصول مطالعه امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری (معرفی و خلاصه کتاب)

دانلود خلاصه کتاب «اصول مطالعه امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری» به عنوان مرجع اصلی دروس اقتصاد مهندسی رشته های مهندسی صنایع،اقتصاد،مدیریت و علوم بانکی