برنامه‌ریزی راهبردی

راه موفقیت
7 دسامبر, 2017
منشور اخلاقی شرکت بین‌المللی آران
20 دسامبر, 2017

برنامه‌ریزی راهبردی به‌منظور برخورد صحیح با آینده و رفع مشکلات و پیچیدگی‌های فعلی، به کار گرفته می‌شود.

یوگی برا می‌گوید «اگر ندانید کجا می‌خواهید بروید، بعید است بتوانید به آنجا برسید»

(Farly and Costanza, 2002)