مطالعات امکان‌سنجی

مطالعات فرصت
1 ژوئن, 2018
طرح کسب و کار
16 ژوئن, 2018

مطالعات امکان‌سنجی به زبان ساده

به زبان ساده، مطالعات امکان‌سنجی، یا طرح توجیهی، یا Feasibility Study یا به اختصار FS مطالعاتی است که به یک سؤال اساسی پاسخ می‌دهد: «آیا انجام این پروژه امکان‌پذیر است و توجیه دارد؟»

امکان‌سنجی در سه فصل انجام می‌شود:

۱٫    مطالعه بازار بخش مهمی از مطالعات امکان‌سنجی می‌باشد؛ که کسری عرضه نسبت به تقاضا را مشخص می‌کند. به زبان ساده‌تر پیش از آغاز پروژه باید رقبا و مشتریان خود را شناسایی کنیم و در نهایت بدانیم آیا در بازار مورد نظر جایی برای ما وجود دارد؟

۲٫    مطالعه فنی در مطالعات امکان‌سنجی به معنای طراحی فنی و مهندسی نیست. بلکه مطالعه فنی نیز با رویکرد بررسی توجیه فنی و مالی صورت می‌پذیرد. به زبان ساده‌تر پیش از آغاز پروژه باید بدانیم آیا دانش فنی پروژه را داریم و یا می‌توانیم تهیه کنیم و اگر می‌توانیم به چه قیمتی و با صرف چه میزان هزینه سرمایه‌گذاری، تولید و…

۳٫    مطالعه مالی میزان سود و زمان بازگشت سرمایه را به سرمایه‌گذار(ان) نشان می‌دهد. تحلیل ریسک نیز در این مرحله انجام می‌شود. تحلیل ریسک نشان می‌دهد اگر هزینه‌های سرمایه‌گذاری، یا قیمت تمام شده تولید تا میزان معینی افزایش پیدا کند و یا درآمد کاهش پیدا کند سود پروژه تا چه میزان کاهش می‌یابد و به عبارت دیگر آیا تحمل ریسک افزایش هزینه‌ها یا کاهش درآمدها را داریم؟