طرح کسب و کار نقشه راه یک کسب و کار است

وبینار رایگان استارتاپ ناب
17 نوامبر, 2020
واحد بازرگانی
14 دسامبر, 2020

طرح کسب و کار نقشه راه یک کسب و کار است؛ که اگرچه لازم است پیش از راه‌اندازی آن تهیه شود ولی همواره به مثابه یک داشبورد مدیریتی به‌روزرسانی، ارزیابی و تحلیل می‌شود تا مشخص شود به چه میزان به اهداف پیش‌بینی شده نزدیک یا از آن‌ها دور شده‌ایم.
طرح کسب و کار یک نیاز ضروری است؛ تا با اطلاعات لازم و برنامه ریزی دقیق موفقیت کسب و کار تضمین شود.
چهار بخش اصلی طرح کسب و کار شامل تحقیقات بازار، معرفی کسب و کار، برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی می‌باشد.
تحلیل اقتصادی و مالی نیز بخشی از برنامه ریزی عملیاتی است؛ که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.