نخستین رویداد آموزش کارآفرینی مبتنی بر ظرفیت های شغلی شهر زیارتی

استخدام کارشناس صنایع و اقتصاد
22 آگوست, 2020
چه طرحی برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟
4 اکتبر, 2020

همه باهم همدلانه

نخستین رویداد آموزش کارآفرینی مبتنی بر ظرفیت های شغلی شهر زیارتی

ویژه مسئولین کارآفرینی گروه های جهادی، مراکز نیکوکاری، خیریه ها و تشکل های اجتماعی فعال در حاشیه شهر و روستاها

همراه با مشاوره های گروهی و تیمی توسط اساتید و مشاورین کسب و کار در طول دوره

مهلت ثبت نام:۱۴ مهر

جهت ثبت نام، نام و نام خانوادگی، نام مجموعه و عنوان دوره مورد نظر خود را به سامانه پیامک ۳٠٠٠۷۲٠۴۸ ارسال نمایید.