“رویداد ایده پردازی” نشست مشترک علما و روحانیون شیعه و اهل سنت با موضوع جهش تولید

داستان سیدلی را در ویرگول بخوانید
11 آگوست, 2020
استخدام کارشناس صنایع و اقتصاد
22 آگوست, 2020

تیم یکی از روستاهای شرکت کننده در رویداد به نظر می‌رسید نسبت به بقیه امید کمتری دارند. به آن‌ها ملحق شدم و صحبت آن‌ها را که ظاهراً ارتباطی به موضوع نداشت قطع کردم.

بر اساس فرآیند رویداد که ابتدا شناسایی و اولویت‌بندی شبکه مسائل بود از مسائل روستا پرسیدم. یکی از آن‌ها پاسخ داد بیکاری فقر بدبختی، بیچارگی، فلک‌زدگی!

دیگری گفت ما که قبلاً همین فرم‌ها را پر کرده‌ایم فرستاده‌ایم!

در مرحله بعد از ظرفیت‌های روستا پرسیدم و از سرمایه   گذار یا خَیِر، خانی، خان‌زاده‌ای، کسی که پولدارتر از دیگران باشد، گفتند همه فقیر هستیم!

گذشت تا زمانی که ارائه‌ها آغاز شد.

اولین تیمی که ارائه داد همین روستا بود.

گفتند  پشم گوسفندان رو تا امروز دور می‌ریختند و امروز در همین رویداد به این نتیجه رسیده‌اند کسانی در روستا دارند که می‌توانند با همین پشم‌های به ظاهر بی‌ارزش نخریسی کنند، کسانی هستند که می‌توانند  رنگرزی کنند و کسانی هم هستند که می‌توانند  قالی   دستی ببافند و هر قالی به قیمت چند میلیون بفروشند!

و اولین روستایی که طرح مکتوب خود را ارائه داد همین روستا بود!

اگرچه پر از ایراد؛ ولی این سیر  تحول قابل تأمل و حداقل برای بنده تأثیرگذار بود.

بسیاری از روستاها تنها از فقر  فرهنگی رنج می‌برند و اگر بر مسائل و ظرفیت‌های واقعی و اهم خود متمرکز شوند  ثروت کافی برای کل روستا وجود دارد.

«چهارشنبه و پنج شنبه هفته گذشته، میهمان رویداد ایده پروری جهش تولید در روستاهای تلفیقی شیعه و سنی شهرستان های باخرز و خواف بودیم؛ که به همت جمع اسلامی حبل الله و سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار گردید.

مولوی و روحانی هر روستا با کمک یکی دو جوان روستا، یک صبح تا بعد از ظهر مسائل و ظرفیت های روستایشان را لیست کردند و با همفکری هم طرح هایی را برا افزایش تولید و کاهش بیکاری در روستایشان تدوین نمودند.

طرح های خیلی خوبی بر اساس ظرفیت‌های بیکران منطقه و توسط خود مردم تدوین شد که اگر پیگیری شود حتما اتفاقات خوبی را رقم خواهد زد.

مولوی و روحانی هر روستا، به تاسی از پیامبر اکرم (ص) که اقتصاد مدینه النبی را متحول کرد، بنا گذاشتند باهم پیشرفت روستایشان را راهبری کنند.»

قسمت داخل گیومه به نقل از دکتر رضا تنهایی مقدم