نمایندگی رسمی شرکت FOUNDER چین

واحد بازرگانی
14/12/2020
EXPORT PRODUCTS LIST
03/03/2021
نمایندگی شرکت founder چین

نمایندگی شرکت FOUNDER چین

شرکت بین‌المللی آران نماینده رسمی شرکت FOUNDER چین در شرق کشور شد.

شرکت FOUNDER در زمینه بازرگانی، سرمایه‌گذاری و پذیرش نمایندگی مقیم شرکت‌های ایرانی و خارجی در چین که به دلیل محدودیت‌های رفت و آمد در شرایط شیوع ویروس کرونا با استقبال فزاینده‌ای مواجه شده است فعال می‌باشد.