کارگاه “از دانش تا کسب و کار”

چه طرحی برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟
4 اکتبر, 2020
مدیر عامل شرکت بین‌المللی آران به عنوان مشاور سامانه میدون
26 اکتبر, 2020

دبیرخانه فناوری نانو استان خراسان با همکاری شتاب دهنده کسب و کار آران برگزار می کند:

چطور یک استارتاپ ناب بسازیم؟

چطور یک تیم استارتاپی بسازیم؟

طراحی MVP و اعتبارسنجی

خلق مدل کسب و کار

آمادگی برای آزمون نانواستارتآپ

زمان :

۱۷ مهرماه ساعت ۲۰ جناب آقای مهندس روحانی

۲۰مهرماه ساعت ۱۶ جناب آٌقای مهندس کریمی

۲۱ مهرماه ساعت ۱۶جناب آقای مهندس متقی

۲۳ مهرماه ساعت ۱۶ جناب آقای مدنی

۲۴ مهرماه ساعت ۲۰ جناب آقای دکتر کوشازاده

ثبت نام برای داوطلبین آزمون مسابقه ملی رایگان می باشد.

ثبت نام : ارسال نام ونام خانوادگی و کد ملی به شماره ۰۹۳۶۵۸۰۲۳۹۷

ثبت نام با گواهی قابل ترجمه :

http://nano.um.ac.ir/index.php?option=com_epayment&view=nano_workshop&lang=fa