ارتباط با آران

پروژه‌های در حال اجرا
23/08/2017
برگزاری همایش
02/09/2017
مشاوره رایگان

تماس با آران

دفتر مرکزی

شعبه شرق کشور

شعبه غرب کشور

مشاوره رایگان

شرکت بین المللی آران با تکیه بر تجربه پروژه های متعدد داخل و خارج از کشور، خدمات مطالعات اقتصادی و شتاب دهی کسب و کار را مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی ارائه می دهد.
این مشاور، دارای رتبه ب-۱ مطالعات امکان سنجی از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، مجوزهای شتاب دهنده کسب و کار، فضای کار اشتراکی و مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دارای مجوز مزرعه استخراج رمزارز از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.
همچنین شعبه این شرکت در مشهد، دارای رتبه ۲ مدیریت طرح از شهرداری مشهد و عضو کلینیک صنعت شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی می باشد.