بازدید از بازار بزرگ ملل و جلسه با سرمایه گذاران افغانستانی

بازدید از هلدینگ گرین وب
فروردین ۱۸, ۱۳۹۷
شرکت بین‌المللی آران به عنوان مشاور، عضو کلینیک صنعت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی شد
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷

عنوان: بازدید از بازار بزرگ ملل و جلسه با سرمایه گذاران افغانستانی به همراه مدیر کل سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
سرکار خانم مهندس میرشاهی مدیر کل سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی، به همراه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت بین المللی آران، دکتر عبدالهی وزیر سابق شهرسازی افغانستان و سرمایه گذار بازار بزرگ ملل و جمعی از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی افغانستان،
از بازار بزرگ ملل، در حاشیه جلسه با سرمایه گذاران افغانستانی مقیم ایران بازدید نمودند.