منشور اخلاقی شرکت بین‌المللی آران

برنامه‌ریزی راهبردی
07/12/2017
رده‌بندی «سازمان گزارش و شاخص توسعه فاینانس اسلامی»
21/12/2017

بسمه تعالی
منشور اخلاقی شرکت بین‌المللی آران
ما مدیران شرکت بین‌المللی رویش کارآفرینی آران به همراه سایر کارکنان این مجموعه، اصول رفتاری و ارزش های اخلاقی زیر را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد:
۱- باور به فرهنگ دینی و ملی و پیروی از آن در گفتار و رفتار خود و در ارتباط با همکاران، مشتریان و ارباب رجوع با تأکید بر رعایت تقوا، عدالت، عزت و اعتدال
۲- پایبندی به ارزش های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل صمیمیت، صداقت و صراحت
۳- رعایت احترام، ادب و متانت نسبت به مراجعین، همکاران و به ویژه پیشکسوتان و پایبندی به فرهنگ نقدپذیری، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و اعتماد متقابل
۴- پایبندی به فرهنگ کار و تلاش در عرصه سازندگی و خدمت رسانی به مردم و تعامل منطقی با مشتریان، همکاران، ذی‌نفعان و ارباب رجوع
۵- گسترش تعامل و ارتباطات منطقی با حفظ اصول و ارزش ها
۶- تلاش در جهت کسب رضایت مشتریان با بالا بردن کیفیت، به‌کارگیری خلاقیت و انجام به موقع پروژه‌ها و تعهدات شرکت
۷- تلاش در جهت ایجاد محیط کاری باصفا، صمیمی و مؤمنانه همراه با جدی بودن در امور
۸- مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری و تشریک مساعی در راستای تحقق چشم‌انداز و اهداف شرکت و اجرای برنامه‌های آن
۹- رعایت و اجرای کامل قوانین، مقررات، ضوابط، برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، فرآیندها و پرهیز از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعاملات و ارتباطات کاری و حفظ اطلاعات و اسرار سازمانی
۱۰- التزام به اجرای صحیح و به موقع تعهدات و احساس مسئولیت و تعلق نسبت به حرفه و سازمان و ایجاد توازن بین منافع فردی و سازمانی با اولویت دهی به منافع سازمانی
۱۱- به‌کارگیری حداکثر تلاش و کوشش به منظور تحقق چشم‌انداز و اهداف شرکت
۱۲- ارتقاء و توسعه تجربه و دانش سازمانی به عنوان سرمایه شرکت و به اشتراک گذاشتن آن با کارفرمایان، همکاران، مشاوران، پیمانکاران و کلیه ذی‌نفعان در چارچوب ضوابط شرکت
۱۳- ارزش نهادن به زمان و وقت شناسی در انجام فعالیت‌ها و تعهدات و پاس داشتن حقوق و وقت همکاران، مشتریان و ارباب رجوع
۱۴- رعایت نظم، انضباط و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ اسلامی و ملی
۱۵- استفاه بهینه از منابع و امکانات شرکت و جلوگیری از اسراف و تبذیر با رعایت صرفه جویی خردمندانه و حذف تشریفات زائد
۱۶- دریافت هرگونه انتقاد، نظر از سوی مشتریان به عنوان زمینه ای سازنده در مسیر ارتقاء سازمانی
۱۷- ممنوع بودن سوء استفاده از دارایی های مشهود و یا نامشهود شرکت
۱۸- پذیرش تعهد به این منشور اخلاقی
۱۹- پذیرش مجازات های قانونی عدم اجرای این منشور اخلاقی
۲۰- ترویج فرهنگ کارآفرینی و حمایت از کسب و کارهای نوپا و خلاقانه