سند چشم‌انداز

قرارداد مطالعات امکان‌سنجی کارخانه نساجی
شهریور ۵, ۱۳۹۷
عاملین خوشه های کسب و کار
حضور مدیرعامل شرکت بین‌ المللی آران در دوره آموزشی عاملین خوشه‌های کسب و کار
شهریور ۲۴, ۱۳۹۷

چشم‌انداز

شرکت بین‌المللی آران در سال ۱۴۰۴، یک شتاب‌دهنده مطرح و برترین مشاور کسب و کار در شرق کشور می‌باشد.

اهداف

۱-    تلاش در جهت رونق اقتصاد کشور از طریق رونق‌بخشی به کسب و کارهای تحت پوشش

۲-    تلاش در جهت رونق‌بخشی به کسب و کار کارفرمایان از طریق مشاوره اصولی، علمی و کاربردی

۳-    تلاش در جهت بهبود دیدگاه‌ها نسبت به مشاوره با خلق مثال‌های موفقیت

راهبردها
۱-    پیشتازی در تسهیل‌گری (خدمات تأمین مالی و مشاوره مدیریت به صورت توأمان)

۲-    پیشتازی در استفاده از فناوری اطلاعات در حوزه تخصصی مشاوره کسب و کار

۳-    ادامه خدمات در حوزه مطالعات اقتصادی، به ویژه مطالعات امکان‌سنجی (FS) با تکیه بر تجربه قابل توجه در این زمینه