قرارداد مطالعات امکانسنجی فاز توسعه یک کارخانه قند

قرارداد مطالعات امکان‌سنجی فاز توسعه سوهان عسلی کمالو
مهر ۶, ۱۳۹۷
قرارداد بازبینی مطالعات امکان سنجی فاز توسعه فاطمیه شیرازی ها
مهر ۲۱, ۱۳۹۷

قرارداد مطالعات امکانسنجی فاز توسعه یک کارخانه قند در استان آذربایجان توسط شرکت بین‌المللی آران امضاء شد.
شرکت اروم سردک قند بلورین آذربایجان (سهامی خاص)، در سال ۱۳۷۱ به ثبت رسیده و تولیدکننده قند شکر مربا ژله و مارمالاد در استان آذربایجان غربی می‌باشد.
به منظور فاز توسعه این واحد تولیدی مطالعات امکان‌سنجی اقتصادی، فنی و مالی توسط شرکت بین‌المللی آران انجام و تحویل شد.