پروژه‌های در حال اجرا

معرفی آران
شهریور ۱, ۱۳۹۶
تماس با آران
شهریور ۱, ۱۳۹۶

◇ پروژه‌های در حال اجرا

 

 مطالعات امکان سنجی (FS):

◆ مطالعات امکان‌سنجی، تحلیل زنجیره ارزش و تحلیل SWOT صنایع تبدیلی و تکمیلی خربزه؛ شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی

 برنامه‌ریزی راهبردی:

◆ برنامه راهبردی و عملیاتی شهر و شهرداری فیض آباد در استان خراسان رضوی

◆ برنامه راهبردی و عملیاتی شهر و شهرداری قاسم آباد در استان خراسان رضوی

 مشاوره سرمایه‌گذاری و تأمین مالی:

◆ بررسی روش‌های تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)؛ مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

◆ تأمین مالی پروژه‌های شهرداری مشهد

◆ تأمین مالی پروژه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

This post is also available in: enEnglish