پروژه‌های در حال اجرا

معرفی آران
شهریور ۱, ۱۳۹۶
ارتباط با آران
شهریور ۱, ۱۳۹۶

 مطالعات امکان سنجی (FS):

◆ مطالعات امکان‌سنجی، تحلیل زنجیره ارزش و تحلیل SWOT صنایع تبدیلی و تکمیلی خربزه؛ شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی

◆ مطالعات امکان‌سنجی کارخانه نساجی (۲۳۵۰ میلیارد ریال)

 مطالعات شهرسازی:

◆ برنامه راهبردی و عملیاتی شهر و شهرداری فیض آباد در استان خراسان رضوی

◆ برنامه راهبردی و عملیاتی شهر و شهرداری قاسم آباد در استان خراسان رضوی

◆ مطالعات بافتی و جمعیتی شهر زرند و مطالعات تأمین مصالح، نیروی انسانی و انرژی تصفیه‌خانه شهر زرند

 مشاوره سرمایه‌گذاری و تأمین مالی:

◆ بررسی روش‌های تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)؛ مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

◆ تأمین مالی پروژه‌های شهرداری مشهد

◆ تأمین مالی پروژه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

This post is also available in: enEnglish