پروژه‌های در حال اجرا

معرفی آران
شهریور ۱, ۱۳۹۶
تماس با آران
شهریور ۱, ۱۳۹۶

◇ پروژه‌های در حال اجرا:

 

تأمین مالی:

◆ تأمین مالی پروژه‌های شهرداری مشهد (به عنوان رتبه ۱ مدیریت طرح)

◆ تأمین مالی پروژه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

◆ تأمین مالی پروژه GTL، با رقم سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیون دلار

◆ تأمین مالی پروژه‌های شرکت جهاد نصر خراسان در ایران و قرقیزستان

◆ تأمین مالی کارخانه جهان افروز

 برنامه راهبردی و عملیاتی:

◆ تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی شهر و شهرداری فیض آباد در استان خراسان رضوی

◆ تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی شهر و شهرداری قاسم آباد خواف در استان خراسان رضوی

This post is also available in: enEnglish