أخذ رتبه خدمات اقتصادی

شرکت بین‌المللی آران به گروه شرکت‌های مپحا پیوست
مرداد ۱, ۱۳۹۷
مجید شرفخانی
مرداد ۱۳, ۱۳۹۷

شرکت بین‌المللی آران حائز رتبه خدمات اقتصادی از شهرداری مشهد شد.
پیرو فراخوان معاونت اقتصادی شهرداری مشهد در خصوص استفاده از توان بخش خصوصی، شرکت بین المللی آران پس از احراز صلاحیت و توان‌سنجی فنی در لیست تأمین کنندگان (Vendor List) شهرداری مشهد قرار گرفت و حائز رتبه در زمینه خدمات اقتصادی شد.
گفتنی است تا کنون تنها سه شرکت موفق به أخذ رتبه مذکور شده‌اند.