مشاوره مدیریت

مشاوره سرمایه گذاری و تامین مالی
27 دسامبر, 2017
پروژه مطالعات امکان‌سنجی فاز توسعه هتل الماس یک
23 ژانویه, 2018

پس از انجام چندین مطالعات امکان‌سنجی و تحقیقات بازار کسب و کارهای مختلف در داخل و خارج کشور، توسط شرکت بین‌المللی آران، پروژه‌های خاصی که برای سرمایه‌گذاری بسیار جذاب بوده‌اند شناسایی و به برخی سرمایه‌گذاران محترم ارائه شده است. در نتیجه برخی از پروژه‌های مذکور در مراحل تجاری‌سازی و راه‌اندازی قرار گرفته‌اند و برخی آماده سرمایه‌گذاری می‌باشند.