مشاوره مدیریت

مشاوره سرمایه گذاری و تامین مالی
27 دسامبر, 2017
پروژه مطالعات امکان‌سنجی فاز توسعه هتل الماس یک
23 ژانویه, 2018

امروزه ایجاد تحولات بنیادین به کمک روش‌های نوین مدیریت سازمان و پروژه ضروری است. به‌طور کلی افزایش سهم بازار، تغییر فرهنگ سازمانی، کاهش هزینه‌‌ها و افزایش کارآیی، از اهداف هر سازمان می‌باشد.
شرکت بین‌المللی آران بر اساس قراردادهای منحصر به فرد و ابداعی خود که هزینه مشاوره را منوط به افزایش درآمد سازمان می‌نماید، می‌تواند خدمات زیر را ارائه نماید:
• برنامه‌ریزی راهبردی
• عارضه‌یابی سازمانی
• مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM)
• برنامه‌های تحت وب، آندروید و iOS سازمانی، مانند نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMS)، سامانه اطلاعات مدیریت (MIS)، مدیریت دانش (KM)، سامانه اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)
• استقرار نظام کیفیت مانند EFQM، ISO
• ایجاد سازمان‌های کارآفرین، خلاق و نوآور