مرکز مشاوره آران

مطالعات امکان‌سنجی احداث واحد گاوداری شیری
25 دسامبر, 2017
مشاوره سرمایه گذاری و تامین مالی
27 دسامبر, 2017

راه‌اندازی یک کسب و کار، بدون مطالعه و برنامه‌ریزی نه تنها غالباً سبب شکست آن کسب و کار می‌شود؛ بلکه منابع، انرژی، انگیزه و عمر انسان‌های درگیر آن پروژه یا کسب و کار را از بین می‌برد. (اگرچه ممکن است تجاربی را نیز به ارمغان بیاورد؛ که سبب موفقیت‌های آتی شود. ولی هزینه این قبیل تجربه‌ها معمولاً بسیار بیش از حد نیاز است.)
خدمات مرکز مشاوره آران به شرح ذیل می‌باشد.